Základní škola Vsetín, Sychrov 971. konference ža-ba-ko
26.6.2013
zámek Vsetín

odkaz na úvodní stranu zde !
fotogalerie:
a

a

a
jak je vidět, Mramorový sál zámku byl plný...

a
porota se poctivě připravovala na svou funkci

a
a tady už je porota v akci:
zleva: RNDr. Hradílek -UP Olomouc
Mgr. Marie Kordulová- Líska
RNDr. Lukáš Spitzer - MRV
paní Eva Liďáková - DK Vsetín

a
konferenci přijela pozdravit i RNDr. Jarmila Dupejová ze Zlínského kraje

a
konferenci zahájil zástupce ředitele MRV dr. Lukáš Spitzer

a
a mladé badatel přišel pozdravit i místostarosta pan Petr Kořenek


a
součástí akce byl i křest publikace MRV - Valašské louky a pastviny
kmotrem se stal RNDr. Hradílek

a

a
a pakm přišlo vyhodnocení soutěže Ptáčku-jak zpíváš (více zde !)
zleva: Anna Zbořilová- ZŠ LUh, Tomáš Doležal a Pavel Ščotka- ZŠ Sychrov

a
ceny předávala za požadatele soutěže paní zástupkyně Jana Mikulíková
zde cenu za výtvarnou práci Zuzce Zedníkové


No a už vypukla hlavní část konference!

a
referují Hanka Ollerová a Barča Hnátková

a
porota zaujatě naslouchá

a
referují Anička Doležalová, Klárka Novosadová a Dan Volek

a
referují nejmladší účastnice- Anna Ševčíková a Zuzka Zedníková

a
...a tady jsou referující z první části pohromadě... odpovídají na dotazy

a
referují Jakub Húšť a Markétka Pírková - o projektu Heuréka

a

a

a
příspěvek na téma Pásli ovce na Vsetíně... Petra Sušňová a Mirek Janošek

a

a
příspěvek na téma modrásci, Lucka Gajdošová a Johanka Martinů

a
dr. Hradílek z UP Olomouc
jeho  přednášky si najdete zde !

a

a

a
...no a nakonec závěreční rozloučení a předání cen

a

a

a

a

Ža-ba-ko

Ve středu 26. června se v zámku Vsetín konal 1. ročník žákovské badatelské konference (ža-ba-ko),
 kterou naše škola pořádala spolu s Lískou o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji
a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně pod záštitou Zlínského kraje
a Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, Katedry biologie.

Více než stovka diváků  si vyslechla prezentace, které představily jedenáct badatelských úkolů,
které realizovali žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín, Rokytnice, ZŠ Zubří, ZŠ Růžďka
a ZŠ Pod Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm.

Bonusem byl program v rámci muzea a také ukázky výukových projektů žáků
ze Střední zemědělské a přírodovědné školy z Rožnova pod Radhoštěm.

První ročník konference se vydařil. Vzhůru do dalšího, který se bude konat na podzim roku 2013.

reportáž z TV Beskyd zde :http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--ve-vsetine-se-sesli-mladi-badatele.html?idv=5904
tisková zpráva na stránkách muzea zde :http://muzeumvalassko.cz/zpravy/uspesny-1-rocnik-za-ba-ko/
odkaz na stránky partnerů - UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra biologie:http://kbi.upol.cz/
Zlínský kraj:http://www.kr-zlinsky.cz/skolstvi-a-sport-cl-11.html
Líska-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji: http://www.liska-evvo.cz/


zapsala šev.
29.6.2013