Připravujeme ŽA-BA-KO č. 6 (2017)

ŽA-BA-KO č. 6
26. 6. 2017-zámek Vsetín

přihlášky do 15. června 2017 !!
 

plakát

propozice


cestovatelská konference pro žáky ZŠ
konference v rámci Valašského cestovatele proběhla v pátek 17.3.2017 -odkaz
Připravujeme ji i na příští rok!!
Máte žáky se zájmem o cestování? Dokáží své fotografie a zážitky prezentovat ostatním?
PODPOŘTE JE!

info J. Ševčíková


Proběhlo:

ŽA-BA-KO č. 5
termín: 5. květen 2016
místo: Mramorový sál zámku Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, p.o.
podmínky - viz předchozí ročníky - plakát a propozice zde !

Reportáž z akce: zde !
Fotoreportáž zde!POZVÁNKA

Přivítáme rádi žáky ZŠ, zejména pak druhého stupně,
na přehlídce přírodovědných badatelských aktivit.


plakat

plakat


Proběhlo
ŽA-BA-KO č. 4
termín: 26. květen 2015
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 28. 5. na 26. 5. 2015
strana1

str.2

podklad pro přihlašovací údaje zde :

Návratka – přihláška na 4. Žákovskou badatelskou konferenci
ŽA-BA-KO 2015

 
Název příspěvku: ………………………………………………………………………

Název  a adresa školy …………………………………………………………………

Prezentující žák či tým:
Jméno/jména všech členů týmu, třída:
 
 Počet členů týmu celkem: ………….
U týmu jméno vedoucího žáka: …………………………………………………………………..
Předpokládaný počet doprovázejících žáků (diváků)………

Velmi stručná anotace (ve smyslu - prezentace, pokus atd.):

 
Jméno a e-mailový kontakt na učitele (popř. mobilní telefon):

 
Požadavky na techniku či vybavení pro vaše vystoupení (dataprojektor + notebook + web kamera  jsou samozřejmostí):

 
Prosíme o dodržení limitu vystoupení 7 minut.

  Návratku zašlete, prosím, dle pokynů v propozicích, do 10.05.2015 na adresu:
za-ba-ko@seznam.cz
* * *

proběhlo :
ŽA-BA-KO č. 3
termín: 25. června 2014
reportáž zde !
a
  místo konání:
POZOR !!! Změna místa konání konference ža-ba-ko
25.6.2014 - v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 !!!

UPOZORNĚNÍ:
přihlášky budou přijímány na adrese: JaroslavaSevcikova(zavináč)seznam.cz
nebo prostřednictvím formuláře zde !

v pořadí v jakém přijdou, a vždy potvrzeny
upozorňujeme na omezenou kapacitu sálu.


Prezentující žáky mohou doprovázet diváci
- jejich spolužáci se zájmem o přírodní vědy.
Diváky je nutné také přihlásit.
Přihlášky již uzavřeny (16.6.2014)!

aloga
dotazy a informace: JaroslavaSevcikova/zavináč/seznam.cz
pravidla a podmínky pro prezentace stejné jako v předchozích ročnících....
2. ža-ba-ko se uskutečnila 11.12.2013 - reportáž zde !


archív  * * *  archív * * *
archív  * * *  archív * * * archív  * * *  archív * * * archív  * * *  archív * * *

ŽA-BA-KO č. 2

Líska - o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu  a osvětu ve Zlínském kraji,

Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín a ZŠ Vsetín, Sychrov 97

vyhlašují

pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci

a záštitou PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje pro školství

a Mgr. Petra Kořenka, poslance Parlamentu České republiky,


za-ba-ko

Jednotlivci i kolektivy mohou prezentovat výsledky vlastního bádání
a pokusů
, vlastnoručně vyrobené pomůcky, přírodovědné sbírky
i
zkušenosti s chovem živočichů či pěstováním rostlin
v domácích podmínkách,
 doplněné autorskými fotografiemi, nákresy, popisy a záznamy.

Doporučujeme zajímavou, atraktivní prezentaci či
demonstraci pokusu s komentářem a ukázkami.
vystoupení může být i hravé či vtipné, ale mělo by mít badatelský nádech
(přinášet posluchačům něco nového, výsledky bádání autora)

Doba jednoho vystoupení maximálně 7 minut.
Plánujeme 15 prezentací.

Téma: přírodní vědy v různých podobách


Cílem konference je:

rozvoj a podpora žákovské badatelské činnosti, získání dovedností
ke zpracování výsledků bádání a vytvoření podmínek pro prezentace žákovských prací na veřejném fóru.


Přihlášku s názvem příspěvku, stručnou anotací, požadavky na techniku, jmény žáků,
 kontaktními údaji a počtem doprovázejících žáků (viz formulář) zasílejte, prosím,
(formulář bude doplněn do 1.11.2013)

do 29. 11. 2013 na adresu: infoevvo@seznam.cz

případné konzultace a dotazy obsahu prezentací na adrese: JaroslavaSevcikova/zavináč/ seznam.cz


loga


* * *
archiv
reportáž o žákovské badatelské konferenci 26.6.2013 :

TV Beskyd- videoreportáž - zde !
stránky Města Vsetín- zde!
 Valašské internetové noviny- zde! 
web Lísky  zde!
reportáž na stránkách ZŠ Sychrov - zde ! a fotogalerie z konference zde!


Líska - o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu  a osvětu ve Zlínském kraji,

Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín a ZŠ Vsetín, Sychrov 97

vyhlašují

pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci

a záštitou PaedDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje pro školství


1. ročník žákovské badatelské konference

pro žáky 5.-9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií


ŽA-BA-KO


středa 26. června 2013 od 9.00 – 13 hodin,

v Mramorovém sále zámku Vsetín – Muzeum regionu Valašsko.

Registrace prezentací, návštěvníků i hostů proběhne od 8.00 – 8.45 hodin
v návštěvnickém centru (vstupní prostor zámku).


Jednotlivci i kolektivy mohou prezentovat výsledky vlastního bádání
a pokusů
, vlastnoručně vyrobené pomůcky, přírodovědné sbírky
i
zkušenosti s chovem živočichů či pěstováním rostlin
v domácích podmínkách,
 doplněné autorskými fotografiemi, nákresy, popisy a záznamy.

Doporučujeme zajímavou, atraktivní prezentaci či
demonstraci pokusu s komentářem a ukázkami.
vystoupení může být i hravé či vtipné, ale mělo by mít badatelský nádech
(přinášet posluchačům něco nového, výsledky bádání autora)

Doba jednoho vystoupení maximálně 7 minut.
Plánujeme 15 prezentací.

Téma: přírodní vědy v různých podobách


Cílem konference je:

rozvoj a podpora žákovské badatelské činnosti, získání dovedností
ke zpracování výsledků bádání a vytvoření podmínek pro prezentace žákovských prací na veřejném fóru.


Přihlášku s názvem příspěvku, stručnou anotací, požadavky na techniku, jmény žáků,
 kontaktními údaji a počtem doprovázejících žáků (viz formulář) zasílejte, prosím,

do 31. května 2013 na adresu: infoevvo@seznam.cz

Pořadatelé si vyhrazují právo zařadit prezentaci. O zařazení na konferenci Vás budeme informovat.

přihlašovací formulář

Další informace získáte i na webu: www.liska-evvo.cz

Dotazy k obsahu a žákovským prezentacím: JaroslavaSevcikova/zavináč/ seznam.cz


Doporučujeme, aby prezentující žáky doprovodil třídní kolektiv (diváci).

Pro diváky bude připravena velká zámecká hra o volné vstupenky,
lektorský program Muzea regionu Valašsko, prohlídka zámku a další aktivity
.

Vstupné na konferenci 25 Kč/žák.

Žáci s prezentací a doprovázející učitelé mají vstup zdarma.

Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu sálu na 120.

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení a pitný režim.


Žáci za své prezentace získají diplomy, účastnické listy a zajímavé ceny.Zároveň vyhlašujeme soutěž o logo naší konference ŽA-BA-KO.

Své návrhy zasílejte na infoevvo@seznam.cz do 10.6.2013.

Vítězný návrh bude odměněn.


přihlašovací formulář - zde ! (již neplatné!)Historie...
první ŽaBaKo ( jiný design názvu) vzniklo v únoru 2010 v ZŠ Vsetín, Sychrov 97,
kdy žáci od té doby každoročně prezentovali své zajímavé nálezy, bádání a výzkumy,
a to jek sami před sebou, tak i před rodiči...